خانه  |  خدمات آماری  |  مشاوران آماری  |  ساعت‌های مشاوره درخواست خدمات اصول اخلاقی خبرنامه  |   وبلاگ  | ارتباط با ما همکاری
                         
    مشاوران آماری                
 
آماران برای ارائه خدمات و مشاوره‌های خود گلچینی از بهترین‌ها را برمی‌گزیند. شما می‌توانید با هریک از مشاوران آماران به انتخاب خود مشورت کنید. مشاوران آماران به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

اساتید دانشگاه:

دکتر امیرتیمور پاینده

عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی
زمینه‌های تخصصی: آمار بیزی، معادلات ساختاری، محاسبات اکچوئری.
رزومه

دکتر علیرضا طاهریون

عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی
زمینه‌های تخصصی: روشهای چندمتغیره پیوسته، روشهای چندمتغیره گسسته، فرآیندهای تصادفی، سری‌های زمانی و هموارسازی.

رزومه

دکتر فیروزه ریواز
عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی
زمینه‌های تخصصی: آمار فضایی و روش‌های بیزی.
رزومه


دکتر محمدرضا فرید روحانی

عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی
زمینه‌های تخصصی: قابلیت اعتماد، نمونه‌گیری و آمار استنباطی.
رزومه

دکتر محمدرضا فقیهی

عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی
زمینه‌های تخصصی: کنترل کیفیت، مشاوره‌های مدیریت، تحقیقات بازار، نمونه‌گیری، تحلیل رضایت‌مندی، پژوهش کیفی، برنامه‌ریزی استراتژیک
رزومه


کارشناسان آماری

گلناز آتابایی

کارشناسی آمار دانشگاه البرز
زمینه‌های تخصصی: روش‌های آماری، رگرسیون، تحلیل عاملی
نرم‌افزارهای آماری: Spss, SAS, Minitab, R

سمانه تات

دانشجوی دکتری آمار دانشگاه شهید بهشتی
زمینه‌های تخصصی: طرح آزمایش‌ها، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی، سری زمانی
نرم‌افزارهای آماری: Minitab, R, Design Expert, Amos,Lisrel, Spss

مهران رکنی‌پور

کارشناسی ارشد آمار دانشگاه بیرجند
زمینه‌های تخصصی:مدل‌های خطی، روش‌های نمونه‌گیری، روش‌های ناپارامتری، تحلیل پرسشنامه، تحلیل عاملی، خوشه‌بندی، رده‌بندی، آنالیز تشخیصی، اهمیت مولفه‌ها در قابلیت اعتماد سیستم‌ها
نرم‌افزارهای آماری: Minitab, R, Spss, Spluss
 

 
     
                         
تهران- ولنجک- دانشگاه شهید بهشتی- مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی              تلفن: 09381057023              request@amaran.ir