خانه  |  خدمات آماری  |  مشاوران آماری  |  ساعت‌های مشاوره درخواست خدمات اصول اخلاقی خبرنامه  |   وبلاگ  | ارتباط با ما همکاری
                         
    ساعت‌های مشاوره                
  اگر از ابتدای کار تحقیقاتی خود با آماران باشید می‌توانید در زمان و هزینه خود صرفه‌جویی کنید. برای دریافت خدمات مشاوره و تعیین وقت با ما تماس بگیرید.

ردیف  مشاور ساعت‌های مشاوره
1   دکتر امیرتیمور پاینده   با هماهنگی آماران
2   دکتر علیرضا طاهریون   با هماهنگی آماران
3   دکتر فیروزه ریواز   با هماهنگی آماران
4   دکتر محمدرضا فرید روحانی   با هماهنگی آماران
5   دکتر محمدرضا فقیهی   با هماهنگی آماران
6   گلناز آتابایی   با هماهنگی آماران
7   سمانه تات    با هماهنگی آماران
 
     
                         
تهران- ولنجک- دانشگاه شهید بهشتی- مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی              تلفن: 09381057023              request@amaran.ir